studio ett torsdag 20 maj

Europrojektet

Vad beror Eurons kris på och hur ska den lösas? Europrojektet var feltänkt från början eftersom länderna är alldeles för olika varandra, menar kritiker. Att lägga skulden på enskilda länder är därför fel, menar de. Vi ägnar större del av vår 16-timme till detta ämne.