Thailand

Nyligen förlängdes undantagstillståndet i Thailand med ytterligare tre månader i Bangkok och en rad andra områden. Ett tydligt tecken på att regeringen är orolig för att ytterligare oroligheter är att vänta efter rödskjortornas nära två månade långa protestaktion i Bangkok på försommaren. De djupa motsättningarna finns kvar. Den stora enande kraften är kungen, som ingriprit förr och fått thailändare att försonas, men frågan är om det kan fungera även denna gång. Dels är kungen gammal och sjuklig, dels finns det de som hyser den förbjudna åsikten att kungahuset kan vara en del av problemet i Thailand. Reportage av Olle Hägg i Bangkok. Samtal med Anders Engvall, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på Thailands politik och ekonomi.