Landgrabbing i Etiopien

Att investera i jordbruksmark i Afrika har blivit allt mer attraktivt för både stater och privata intressen de senaste åren. Men nu kritiseras fenomenet till så kallad landgrabbing, i (ett utkast till) en rapport ifrån Världsbanken (som läckte ut nyligen). I Etiopien sker investeringar i jordbruksmark i allt större skala, samtidigt som över sex miljoner människor är beroende av livsmedelsbistånd. Reportage av Anna Jonasson. Samtal med Annika Söder, undergeneraldirektör i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i Rom. 17-timmen