Äldreomsorgen

Liggsår, vanvård och misskötsel eller omsorg med guldkant – larmen och rapporterna från den svenska äldreomsorgen har ett skiftande innehåll. Nu ger sig Studio ett ut på en landsomfattande resa i äldrelandet bland pillerburkar och ögondroppar.

Följ med in i demensvården där patienten har blivit en resurs, och ut till de egna hemmen där droppställningen står vid vardagsrumssoffan och möt biståndshandläggaren som har makt att avgöra vilken hjälp den äldre ska få.
Studio Ett berättar också om resan från fattigstugan, via servicehuset till dagens sköt-dig-självfilosofi.
Tisdagen den 22 april klockan 16.05 börjar Studio Etts äldresatsning med ett telefonväkteri för att sedan fortsätta ett antal dagar med reportage och diskussioner.

Kontakt: omsorg@sr.se
Sändes i april 2003