Christina Doctare

Läkare, författare och samhällsdebattör.
Som läkare har hon arbetat med stressade människor i krig och fred och ser som sitt uppdrag att försöka hjälpa dem genom att skapa förutsättningar för återhämtning.