Finlandsvensk kultur

Vi ska till Finland där vi på den senaste tiden återigen hört om ifrågasättanden av svenskans status som officiellt språk, det är framföralllt de populistiska Sannfinnarna som bla propagerat för att den obligatoriska svenskan ska bort från skolorna, men även mer moderata röster har kritiserat de svenskspråkigas påstådda privilegier. Sveriges Radios kulturkorrespondent Gunnar Bolin reste till Helsingfors för att ta reda på hur det starka finlandssvenska kulturlivet påverkats och han började med att styra stegen mot en centralplats för finlandssvensk kultur i staden- ett museum.