Studio Ett måndag 20 december

Bara vartannat fall av barnmisshandel anmäls av vården

14 min

Hälften av alla barn som fått diagnosen fysisk misshandel anmäls inte till socialtjänsten av vårdpersonalen. Dessutom anmäls bara sex av tio barn som man konstaterat utsatts för sexövergrepp. Det visar en ny avhandling. En nyss publicerad undersökning av Svenska Barnläkarföreningen visar också att få blivande barnläkare utbildas om barns misshandel. Björn Tingberg, specialistsjuksköterska Astrid Lindgrens sjukhus och Staffan Janson professor i socialpediatrik och knuten till Barnrättsakademin, Örebro universitet deltar. 16-timmen