Elpriserna

9:48 min

Nu har elräkningarna för vintermånaderna börjat komma och ute i stugorna rasar svenskarna över hur dyrt det har blivit med el. December ser ut att bli en av de dyraste elmånaden sedan åtminstone 1996, visar siffror från elbörsen Nordpool. Hela 2010 blir för övrigt det dyraste året hittills. Så hur tänker svenskarna nu, sänker vi värmen i våra bostäder eller inte? Anita Aspegren, enhetschef Energrimyndigheten deltar. 17-timmen