Studio Ett onsdag

Leker barnen det de själva vill eller det de förväntas leka? Och ska vuxna styra barnens lekar så att de blir jämställda och rättvisa? Möt den japanska familjen som grävt fram sin restaurang ur lermassorna och nu serverar Sushi igen. Vi sänder från ett katastrofdrabbat Japan. Och kan de fattiga i jätteländer som Kina och Indien nå västvärldens välstånd utan att miljön förstörs.