Olegitimerade terapeupter

24 min

I Sverige får bara legitimerad vårdpersonal behandla kroppsliga sjukdomar, däremot får vem som helst utge sig för att kunna behandla allvarliga psykiska sjukdomar. Vi har granskat de olegitimerade terapeuterna och deras metoder. Hör om tidigare liv-terapi, kontrakt med självmordsbenägna och hypnos. Reporter Bo Göran Bodin. 17-timmen