Vargen

8:57 min

Utan tjuvjakt skulle den skandinaviska vargstammen bestå av omkring 900 vargar i stället för 250. Hälften av de vargar som dör varje år dör av illegalt dödande. Det visar en ny vetenskaplig studie från projektet Skandulv. Koordinator för vargprojektet och försteförfattare Olof Liberg på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet medverkar.