Studio Ett torsdag 22 september

Maud Olofsson avgår formellt som Centerns partiledare. Vad har de tio åren med henne betytt för partiet?

Vi ska höra om påvens besök i hemlandet Tyskland som rör upp känslor bland Berlins homosexuella.