Fruktstund i skolan

10 min

Talavidskolan i Jönköping har satt stopp för lärarnas uppmaningar om att eleverna ska ta med sig frukt till skolan. En förälder reagerade på skolans uppmaningar och menade att det strider mot skollagen om en avgiftsfri skola. Liknande skärpningar har tidigare gjorts på andra håll i landet, bland annat i Umeå. Är fruktstunden hotad? Reportage från Österportskolan i Malmö och samtal med Peter Lindström, bitr utbildningsdirektör i Jönköping och Britt-Marie Lövgren gruppledare för Folkpartiet i Umeå. 16-timmen