Var behövs isbrytaren Oden bäst?

7:45 min

Om den svenska isbrytaren Oden och var den egentligen behövs bäst. Är det här hemma i Östersjön där de senaste årens hårda vintrar gjort att passagerarfärjor och godsfartyg frustit fast? Eller som hjälp till världens klimatforskare vid polarforskning i Antarktis, som den gjort de senaste fem åren? Frågan har blivit het efter att sjöfartsverket bestämt att Oden ska vara hemma i vinter och ingen annanstans. Beslutet har gett eko över hela världen och fått såväl forskare som USA:s utrikesminister att gå i taket. Studio Ett gick ombord på den omstridda isbrytaren som nu alltså förbereder sig för en svensk vinter. Reportage av Nils Eklund. 16-timmen