studio ett torsdag 9 februari

Privata penningbidrag till de politiska partierna

11 min

Debatten kring privata penningbidrag till de politiska partierna har fått nytt bränsle igen. Moderaterna verkar förhala frågan för att medvetet fördröja en lagstiftnig, menar miljöpartiets Peter Eriksson. Vad har egentligen hänt med löftet om ny öppenhet kring bidragen? Peter Eriksson (MP) och konstitutionsutskottets ordförande och Per Bill (M) och konstitutionsutskottets vice ordförande medverkar. 16-timmen