Kinesisk media

8:46 min

Kinas ökade ekonomiska makt i världen har lett till ett uppsving för den undersökande journalistiken i Kina. Det kan tyckas motsägelsefullt i ett land med censur och starkt begränsad yttrandefrihet. Men Kina har planer på att stärka även sin mediala makt i världen och att journalistik med kvalitet efterfrågas är ett tecken på att förändringens vindar har nått Kina. Margareta Svensson reporter. 16-timmen