Sexbrottslagen

13 min

I dag kritiserar Thomas Bodström och RFSU:s Åsa Regnér domstolarna som de tycker tolkar den nya sexbrottslagen felaktigt. Konsekvenserna blir att unga personer som är tillsammans med varandra där den ena parten är under 14 år kan bli dömda för sexövergrepp. Den svenska sexbrottslagen ändrades 2005 och innebar bland annat en skärpning av sexbrott mot barn. Men det har också har lett till att unga i 15-årsåldern dömts för övergrepp trots att de varit överens om att ha sex. Artikelförfattarna vill att lagen ses över. Samtal med förre justitieministern Thomas Bodström och domaren Lena Egelin. 17-timmen