Ateister i USA

7:10 min

Det amerikanska presidentvalet senare i år verkar bli en uppgörelse mellan protestanten Barack Obama och mormonen Mitt Romney; katoliken Rick Santorum ser just nu ut att vara avsågad. Den religiösa toleransen i USA är såpass stor att kandidaternas trosuppfattning inte spelar någon större roll. Men det finns en hake: Man måste tro. Att en ateist skulle kunna bli president är fortfarande helt osannolikt. Ateisterna i USA anser att de är diskriminerade och behöver kämpa för lika rättigheter. Reportage av Sten Sjöström. 17-timmen