Hjälp via Twitter

6:12 min

Mikrobloggen Twitter blev räddningen för ame_tyst, som hon kallar sig på Twitter. Några rader från sjukhussängen, efter att ha blivit svårt misshandlad, hjälpte henne att fly från den del av landet där hon bodde och gav henne en chans att börja om. Reportage av Mina Benaissa. 17-timmen