Annat fartyg i Titanics kölvatten

3:53 min

100 år efter Titanics resa mot undergången, stävar nu ett annat fartyg i Titanics kölvatten. Med lika många passagerare ombord som det var för 100 år sedan - 1309 stycken. Fartyget, Balmorals lade ut två dagrar tidigare än Titanic gjorde, detta för att hinna i tid till platsen där hon förliste i tid. Balmorals har inte samma motrokapacitet som den då för 100 är sedan så hypermoderna båten. Anton Karis fick tag på en av passagerarna, norrmannen Bård Kolltveit. 17-timmen