Självmordsprevention inriktad på unga

11 min

Medan antalet självmord generellt minskar, syns inte samma trend bland barn och ungdomar. Därför har regeringen beslutat att pröva det australiska projektet för självmordsprevention bland unga i Sverige. Till att börja med ska 2000 personer i Stockholm och Jönköping utbildas i Första hjälpen för barns och ungas psykiska hälsa. Hör professor Britta Alin Åkerman, forsknings- och utbildningsansvarig på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska institutet och Ingrid Ögren, ordförande i Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, SPES i Västerbotten. 16-timmen