Dramatiskt färre platser i slutna psykvården

11 min

Vårdplatserna inom den slutna psykvården blir allt färre och de senaste 20 åren har antalet platser minskat dramatiskt. Varför ser det ut så och vad får det för konsekvenser? Hör Jimmie Trevett förbundsordförande RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, Herman Holm, överläkare vid Psykiatri Skåne samt Mårten Gerle, sakkunnig i psykiatriska frågor på Socialstyrelsen. 17-timmen