Sveriges enda kravmärkta havskräftor

10 min

Om fisket av havskräftor och frågan om burfiske är mycket bättre än trålfiske? Majoriteten av alla havskräftor fiskas idag med bottentrål, en omdiskuterad teknik som anses påverka havsbottnarna negativt, och som dessutom leder till stora bifångster och orsakar relativt stora utsläpp av växthusgaser. Allternativet: att fiska med bur tar längre tid och är inte lika effektivt, men det har stora fördelar ur miljösynpunkt. En av Sveriges burfiskare är Peter Olsson i Göteborg som fiskar och säljer Sveriges enda kravmärkta havskräftor, vår reporter Daniel Breece träffade honom. 17-timmen