Mat till svältande eller biobensin till tanken?

7:28 min

Efter sommarens rekordtorka i USA och Indien som lett till höjda livsmedelspriser riktas nu åter kritik mot EU:s stora satsning på förnyelsebara drivmedel som etanol och biodiesel. Bördig jordbruksmark används till att producera biobränslen istället för mat, menar en rad biståndsorgansiationer som kräver att EU nu river upp målet att tio procent av drivmedlen i Europa ska vara förnyelsebara år 2020. Men finns det ett samband mellan satsningen på biobrönsle och matbrist och svält? Bakgrund av Studio Etts EU-reporter Susanne Palme. Debatt mellan Mattias Goldmann, Gröna Bilister och Kathleen McCaughey, biståndsorganisationen Action Aid. 17-timmen