Vad är ett sexbrott?

12 min

Två hovrättsdomar bedömer två identiska gärningar på olika sätt. I båda fallen handlade det om män som förde upp fingrar i underlivet på sin partner för att kontrollera om hon haft sex med en annan man. Svea Hovrätt bedömde gärningen som olaga tvång medan Göta Hovrätt bara fyra dagar senare bedömde det som sexuellt tvång. Hur kan bedömningarna skilja sig åt på det sättet och vad krävs för att ett brott ska räknas som just sexbrott? Hör Linnéa Wegerstad, doktorand i straffrätt vid Lunds Universitet och journalisten och författaren Katarina Wennstam. 16-timmen