Hur ser internatskolornas framtid ut?

10 min

De fem internateleverna från Sigtunaskolan dömdes i dag för misshandel av en yngre elev. Kritiker till internatskolan menar att det handlar om ett fall av pennalism, också kallat kamratuppfostran, där äldre elever straffar yngre genom kränkningar och våld. I Sigtuna handlade det vid ett tillfälle om fem treor som sparkade och slog en gymnasieetta nere i internatets källare. Hör Rosanna Dinamarca (V) och Roger Haddad (FP), som debatterar riksinternatens framtid.