Malmö i täten för att hjälpa psykiskt utsatta familjer

11 min

Familjer där föräldrar lider av psykisk ohälsa har ofta svårt att få livet att gå ihop. Och för de familjer som även har andra problem, ekonomiskt eller socialt, blir situationen ofta outhärdlig. Hjälpen från samhället räcker oftast inte till. I Malmö vill man ändra på det. Under två år ska Malmö stad tillsammans med Malmö högskola testa nya metoder för att nå de värst utsatta familjerna, bland annat genom hembesök under barnets första levnadsår. På det sättet hoppas man nå familjerna tidigare och på så sätt också gynna barnens utveckling. Reportage av Svjetlana Pastuhovic. 16-timmen