Stolta men inte nöjda

I valet 2002 gick Socialdemokraterna till val på parollen "Stolt men inte nöjd" (en devis som Pär Nuder sedan också använde som titel på sin självbiografi).

Titeln skulle också kunna användas på det dokument som de fyra borgerliga partierna presenterade på sitt Alliansmöte i Maramö i dag. Det rymmer många vackra beskrivningar om allt som Alliansregeringen har åstadkommit avrundat med en brasklapp att det finns mycket som kan göras bättre.

Regeringen har nu gått in i samma fas som så många andra regeringar gör efter några år. När det mesta som man gått till val på är genomfört och man ställs till svars för allt som inte gått som man har hoppats. Arbetslösheten som inte sjunkit, sysselsättningen som inte ökat.

Vad än regeringspartierna tänker göra åt det var det inget som avslöjades i Maramö.

Att komma överens om att tillsätta arbetsgrupper är en sak, att sedan enas om vilka förslag på skattepolitik och arbetsrätt som man ska gå till val på blir en betydligt svårare fråga.