HSB Omsorg lämnar hemtjänsten i Stockholm

11 min

Valfrihet i vård och äldreomsorg är viktigt för de borgerliga partierna. Men nu har privata företag, både vinstdrivande och icke vinstdrivande, börjat lämna äldreomsorgen eftersom de får för lite betalt av kommunerna. Ett av de företag som sagt upp avtalet om att bedriva hemtjänst i Stockholm är HSB Omsorg, ett s.k. non-profitbolag. Enligt HSB Stockholm går det inte längre att bedriva vård med kvalitet. Karin Thalén, vd för HSB Omsorg och Joakim Larsson, äldreborgarråd i Stockholm medverkar. 17-timmen