Framtiden för friskolorna

19 min

I dag kom friskolekommittén med sitt förslag på hur villkoren för att driva friskolor ska se ut i Sverige. Efter många turer är sex av åtta riksdagspartier överens om vilka krav som ska ställas på de som vill driva friskolor i Sverige. Som väntat blir det inget förbud mot vinstuttag, däremot bl a större krav på lärartäthet och ökad insyn. Frågan är vad de viktigaste skillnaderna blir för eleverna. Hör Pontus Mattsson, Studio Etts inrikesreporter, Ibrahim Baylan, socialdemokraterna, Tomas Tobé, moderaterna och Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.

Dagens fråga: Vad tror ni är det viktigaste kravet att ställa på friskolorna?

(Klicka på rubriken för att komma åt kommenteringen)