Migrationsverket skriver upp prognosen för antalet asylsökande till Sverige

12 min

Migrationsverket skriver nu upp prognosen för antalet asylsökande till Sverige. Nästa år kan det komma så många som 70.000. Det handlar framför allt om syrier och statslösa palestinier som nu flyr kriget i Syrien. Sedan september kommer det i snitt 1800 nya asylsökande varje vecka. Och nu behövs betydligt fler platser i kommunerna för att klara den snabba inströmningen. Mikael Ribbenvik, verksamhetchef på Migrationsverket och Lena Menár, Migrationsverkets ankomstboende i Gävle medverkar.

Efter 17.00 medverkar Boel Godner, (S) Kommunstyrelsens ordförande, Johanna Sjö, politisk sakkunnig hos Tobias Billström och Henrik Emilsson, migrationsforskare.