Gode män åt ensamkommande flyktingbarn

8:29 min

Strömmen av ensamkommande flyktingbarn fortsätter att öka och nu ställs högre krav på kommunerna som ska ta emot barnen. Från och med första januari nästa år gäller en ny lag som ger Migrationsverket rätt att placera barnen i samtliga svenska kommuner. Förutom att det ställer krav på akuta problem som boenden handlar det också om att hela kedjan av utbildning, vård och andra myndighetskontakter ska fungera. I den processen spelar barnens gode män stor roll och nu startar en bred utbildning av dem. Reportage av Lars Ekelöf.