Tags- klotter eller konst?

10 min

Gatukonst och graffiti är något som ofta återkommer i kulturdebatterna. Det är många som tycker att de färgglada målningarna, "den bra graffitin", ska få mer utrymme och då framför allt i Stockholm. Men hur är det med de tagsen? De här graffitisignaturerna med ord eller förkortningar som skrivs på dörrar, fasader, kollektivtrafik egentligen överallt. Är dessa tags något mer än bara "vanligt" klottersmuts? Vår reporter Emiliano Strauss har träffat taggaren HNR, som valde attvara anonym.