Ungdomarna viktiga i presidentvalet i Chile

10 min

I Chile är det presidentval på söndag. Entydiga opinionsmätningar visar att den sittande presidenten Michelle Bachelet kommer att väljas på nytt, även om det kanske behövs en andra valomgång. Men det finns en stor osäkerhetsfaktor i väljarkåren, och det är de unga som ska rösta för första gången. Ingen vet om de överhuvudtaget kommer att gå till valurnorna, men om de verkligen gör det så kan det välta alla opiononsmätningar över ända. Vår medarbetare i Chile, Lars Palmgren, mötte några ungdomar  på en traditionell grillfest - en asado.