Irland och Spanien - och vägen tillbaka

5:21 min

Den ekonomiskt krisen i de båda länderna har varit bråddjup. Stora nödlån utbetalades av euroländerna och valutafonden IMF. Men nu efter omfattande nedskärningar och reformer har dess regeringar beslutat att lämna sina respektive räddningsprogram. Harry Flam, professor i internationell ekonomi, om Irlands och Spaniens försök att åter stå på egna ben.