Flyktingkostnader

17 min

Statsminister Fredrik Reinfeldts bomb i lördagens sommartal att de ökade kostnaderna för invandringen till Sverige innebär att det inte finns utrymme för fler reformer applåderas av sverigedemokraterna men kritiseras av andra. Frågan är hur statsministerns "erkännande" kommer att påverka valrörelsen och valresultatet, kommer flyktingfrågan att spela en mera central roll eller har i stället detta problem för de etablerade partierna desarmerats? Studio Ett:s reporter Ci Holmgren har försökt utreda hur stora de ökade kostnaderna för flyktingarna egentligen är och vad det motsvarar omräknat till andra politiska områden. Samtal om vad Reinfeldts utspel kommer att få för följer i debatten fram till riksdagsvalet. PM Nilsson, politisk redaktör Dagens Industri och Eric Rosén, chefredaktör politism.se medverkar.