STUDIO ETT MÅNDAG 1 SEPTEMBER

Att jobba mot ebola-smittan

16 min

Ebolaepidemin i Västafrika har skördat över 1500 människoliv. Kliniker i länder som Liberia och Sierra Leone kämpar med för lite resurser och för få i personalen för att hejda smittspridningen och rädda liv. Hur är det att arbeta under sådana förhållanden? Hur samordnas de internationella insatserna? Samtal med Stefan Liljegren, projektansvarig för Läkare utan gränsers ebola-klinik i Paynesville utanför huvudstaden Monrovia i Liberia, som är med oss direkt på telefon. Hör också Peter Lundberg, chef för Sidas humanitära enhet, och Fredrik von Beetzen, underläkare från Stockholm som vill åka till Liberia och hjälpa till.