Israel vill bygga ny stad på Västbanken

8:47 min

Israel kom igår med beskedet att beslagta 400 hektar palestinsk mark på ockuperade Västbanken. Planen är att bosättningen Gevuot, som idag består av bara tio israeliska familjer, ska växa till en stad. Beslutet har väckt reaktioner från flera håll; det amerikanska utrikesdepartementet säger att beslutet är kontraproduktivt och Israels justitiemnister säger att det allvarligt skadar Israels diplomatiska ansträngningar. Vad får beslutet för konsekvenser på Västbanken och hur har livet där förändrats i takt med att antalet bosättningar blir allt fler. Samtal med vår utrikesreporter och tidigare Mellanöstern-korrespondent Christer Fridén.