Är det rätt att ge nazister demonstrationstillstånd?

7:11 min

I helgen hade Svenskarnas parti torgmöte i Stockholm, vilket mötte stort motstånd och polisen hårdbevakade händelsen. Vad det rätt att ge dem demonstrationstillstånd? Debatt mellan Eric Rönnegård, före detta polisintendent och Andreas Norlén (M), riksdagsledamot i Konstitutionsutskottet.