Långa häktestider kan få ny kritik

11 min

Sverige har flera gånger fått hård kritik för långa häktestider. I dag skriver Svenska Dagbladet att ny kritik snart är att vänta från FN:s tortyrkommitté. Tidningen ger exempel på en 24-åring som suttit 1 427 dagar, varav 1 000 dagar med restriktioner. I de flesta EU-länder finns en maxgräns för hur länge någon får sitta inlåst i väntan på rättegång, men det saknas i Sverige. Varför utmärker sig Sverige på det här sättet och varför fortsätter problemen trots alla larm? Samtal med Magnus Hörnqvist, kriminolog vid Stockholms universitet och Birgitta Winberg, f d fängelsepräst på Kronobergshäktet.