Kommer IMF:s nödlån till Ukraina gynna Ryssland?

21 min

Samtidigt som det slutits ett fredsavtal i Ukraina har IMF, med hårda motkrav, erbjudit ett lån på 17,5 miljarder dollar för att få bukt med den mycket svåra ekonomin i landet. Carl Bildt är positiv till insatsen, medan professor Stefan Hedlund menar att IMF bara skjuter upp och försvårar en oundviklig statsbankrutt för Ukraina.

Natten mot söndag ska vapnen tystna i östra Ukraina. Enligt avtalet som slutits ska det etableras en fem mil bred demilitariserad zon mellan de stridande parterna. Genom en ändring i den ukrainska författningen ska de olika regionerna framöver i Ukraina ges större självständighet, vilket befaras stärka Rysslands roll i de separatistkontrollerade områdena.

Den tidigare utrikesministern Carl Bildt (M) ser vapenvilan som den främsta vinsten med fredsavtalet. Bildt tror att det kommer hända väldigt mycket innan vapenvilan träder i kraft under natten mellan lördag och söndag.

-- Innan vapnen tystnar så kommer vapnen att tala ännu mycket mera. Nu kommer striderna kring Debaltseve att eskalera kraftigt. Det är en väldigt viktig knutpunkt, ryssarna vill absolut ta den. Det är därför de inte gick med på en omedelbar vapenvila, säger Carl Bildt.

Striderna om Debaltseve kan enligt Carl Bildt komma att påverka huruvida det verkligen blir en vapenvila i Ukraina. Bildt menar också Ryssland har fått stort gehör för sina krav i förhandlingarna.

– En stor del av det här avtalet har, om vi ska vara realistiska, dikterats av de ryska vapnen. Sådana är ibland maktpolitikens brutala realiteter, säger Bildt.

De politiska konsekvenserna av avtalet betraktar Bildt som vaga. Stefan Hedlund, professor i ryska och östeuropeiska studier vid Uppsala universitet, tror inte att förhandlingarna är ett steg närmare en lösning på konflikten i Ukraina.

– Steget framåt är att våldet kommer att avta, vilket det förmodligen hade gjort ändå även utan det här avtalet. Men alla de politiska problemen är ju kvar, säger Stefan Hedlund. 

Samtidigt som ledarna i Minsk kom överens om vapenvila så meddelade Internationella valutafonden (IMF) att Ukraina ska få låna närmare 18 miljarder dollar för att få bukt med den mycket svåra ekonomiska situationen i landet. Totalt räknar IMF med att Ukraina kan komma att stödjas med 40 miljarder dollar, motsvarande nästan 340 miljarder kronor, de närmaste fyra åren.

Vad den här insatsen kommer innebära har Stefan Hedlund och Carl Bildt mycket delade meningar om. Carl Bildt menar att det är rätt sätt att hjälpa Ukraina.

– Att ekonomin fungerar för den överväldigande delen av Ukrainas befolkning är självfallet viktigt. Vad den ryska politiken går ut på är att destabilisera Ukraina i dess helhet. Vi har mycket begränsade möjligheter att göra något i den zon där de ryska vapnen dikterar villkoren, men i de andra delarna kan vi göra mycket, säger Bildt.

Men Stefan Hedlund är kritisk mot lånet från IMF, vilket enligt honom bara skjuter upp en oundviklig statsbankrutt.

– Fakta i målet är att Ukraina är bankrutt, valutareserven är under sju miljarder dollar vilket är katastrof. Nu har man fått mer krediter från IMF men krediter är inte detsamma som gåvor, säger Stefan Hedlund och fortsätter:

– Det IMF har åstadkommit idag är att skjuta upp statsbankrutten med tolv till fjorton månader. Samtidigt, när statsbankrutten väl kommer så kommer den att bli dubbelt så stor som om den hade skett under mars-april, säger Hedlund.

En tredjedel av Ukrainas varor säljs till Ryssland, enligt Stefan Hedlund. Dessutom genereras 15-16 procent av Ukrainas BNP i områden som inte längre är i Ukrainas händer. Stefan Hedlund menar också att pengarna från IMF kommer att gå direkt till Ryssland.

– En stor del av skuldsättningen Ukraina har är till Ryssland. Nu kommer IMF:s pengar att gå in, först i Kiev och sedan från Kiev till Moskva, för att stötta den ryska krigsansträngningen i Donbass, säger han.

Carl Bildt delar inte analysen och menar att det på lång sikt är bättre för Ukraina att lägga fokus på andra områden.

– Ukraina måste koncentrera sig på den övriga, potentiellt sett mycket sundare delen av ekonomin, än den rätt sönderfallande subventionerade gamla ex-sovjetiska råvaruekonomin i Donbass.