Begrava sina embryon?

10 min

Vi tar upp en etiskt ovanlig och känslig fråga, nämligen om man ska få lov att begrava sina embryon? Ett svenskt par har fått nej på sin begäran. Vad är det som måste vägas in i ett sådant beslut? Helena D'Arcy, ordförande för katolska organisationen Respekt och Niels Lynöe, professor i medicinskt etik vid Karolinska institutet medverkar.