Vad händer med oppositionen i Ryssland?

11 min

Framtiden för den politiska oppositionen i Ryssland är minst sagt osäker. Mordet på oppositionspolitikern och en av president Putins största kritiker, Boris Nemtsov, kommer troligtvis leda till att oppositionen trycks tillbaka ytterligare på kort sikt. I framtiden finns dock hopp om att kritiska röster kan få nytt liv. Den slutsatsen drar nu FOI:s säkerhetspolitiska analytiker, Carolina Vendil Pallin.

– Det finns egentligen ingen opposition i den bemärkelse som vi betraktar det. De erbjuder ju inte en alternativ lösning, säger Vendil Pallin, FOI:s analytiker med expertis på området rysk inrikespolitik.

Hon förklarar att den opposition som verkar i Ryssland i dag verkar inom systemet. Det är en opposition som är regimtrogen och inte kritiserar den politiska ledningen med Putin i spetsen.

Sedan finns det en opposition som verkar utanför systemet, det var den som Boris Nemtsov tillhörde. De bjuds inte in i det politiska livet, och deras mål är även att förändra det ryska politiska system som man anser vara odemokratiskt, enligt Vendil Pallin.

Oppositionen i Ryssland vaknade till liv hösten 2011 i samband med parlamentsvalet. Tio tusentals människor samlades i protest, då Nemtsov var en av de pådrivande. Men allt sedan dess har dessa röster blivit allt svagare.

– Det är ofta liberalt sinnade, framför allt storstadsbor i Moskva och Sankt Petersburg, som stödjer oppositionen. Det var också där som de största demonstrationerna var 2011 och 2012, säger Johanna Melén, Sveriges Radios förra Moskvakorrespondent.

FOI-analytikern stämmer under måndagens Studio Ett in i den bild som Johanna Melén målar upp av hur förhållningssättet till den ryska regimer ser ut i Ryssland.

– Det är som att det har delats upp mellan en del som är lojal mot Putin, och är man inte det så är man förrädare eller så kallade femtekolonnare, säger Carolina Vendil Pallin.

Därmed har det också blivit i princip omöjligt för någon opposition i normal bemärkelse att existera. När nu en av de starkast Putin-kritiska rösterna har tystnat kommer det troligtvis leda till att oppositionen trycks tillbaka än mer.

Sveriges Radios förre Moskvakorrespondent konstaterar dock att många nu hoppas på att oppositionen i Ryssland kommer att stärkas i och med mordet på Nemtsov.

Att det finns något att samlas runt som opposition, i detta fall stödet för de led som Nemtsov representerade, är en situation som har uppstått tidigare.

Men stödet för de oppositionella, efter bland annat domar mot demonstranter och den växande regimkritiken 2012, har snarare minskat, konstaterar Johanna Melén.

– Det som många säger nu är däremot att detta är en vändpunkt. Detta är någonting som aldrig tidigare har hänt, att en politiker som är i opposition till Putin mördas på öppen gata i Ryssland, säger hon.

Carolina Vendil Pallin menar att man bör fundera över den ryska oppositionens framtid på lång respektive kort sikt. På kort sikt bedömer hon att det inte är någon idé att ha några förhoppningar om politiska reformer.

– Jag ser snarare en risk för att repressionen till och med skulle kunna öka på kort sikt, säger hon.

Vad gäller det långa perspektivet bör man, enligt Vendil Pallin, ta i beaktande att Ryssland trots allt inte är Sovjetunionen längre. Mycket har förändrats och det finns många unga som inte har tillbringat en enda dag i Sovjet.

– De har vant sig vid ett helt annat liv. De har vant sig vid att kunna resa, använda sin mobil och prata fritt på internet. Allt det här finns ju under ytan, samtidigt som det finns något som oppositionella har kallat för "hatets kaos i samhället", säger hon.

När det kommer undersökningar som visar att Putin har 86 procent stöd av det ryska folket, så bör man komma ihåg att det inte alls handlar om att 86 procent av Rysslands befolkning skulle rösta på Putin i fria allmäna val.

– Det är snarare en temperaturmätare på den stämning som har piskats upp i det ryska samhället. Man delar i folk i de som stödjer Ryssland och alla andra som förrädare om de inte stödjer Putin. Men det finns också förändringar i Ryssland, och allt det finns under ytan, säger Vendil Pallin.

Stämmer det då inte riktigt överens med verkligheten att Putin skulle ha det enorma stöd som påstås?

– Det är en befolkning som hela tiden sluter upp bakom Rysslands politiska ledning. De har hela tiden matats med bilden av att Ryssland är hotat, både från väst och inifrån av olika förrädare, säger Vendil Pallin.