Hur stark är oppositionen i Sverigedemokraterna?

10 min

Efter det kaotiska ordförandevalet i partiets stockholmsdistrikt, fortsätter striden mellan de två linjerna inom Sveriges tredje största parti. William Hahne, som företräder den mer hårdföra linje som ungdomsförbundet SDU driver, vann valet i Stockholm. Samtidigt hotas han av en eventuell uteslutningsprocess. Samtal med William Hahne om vad striden egentligen handlar om och hur stora motsättningarna är, samt med David Baas på Expressen, expert på Sverigedemokraterna.

William Hahnes seger i ordförandevalet i Stockholm är en del av det som beskrivs som en strid mellan två falanger i Sverigedemokraterna. Men William Hahne själv vill tona ner motsättningarna.

– Jag skulle säga att motsättningarna har överdrivits väldigt mycket i media. Jag kommer att verka för att överbrygga de här konflikterna som har varit. Jag kommer att sträcka ut handen och se till att vi strävar mot samma mål, säger han.

Men vad är det för motsättningar som du måste sträcka ut handen till?

– Det har uppenbarligen funnits någon form av maktkonflikt här personer i partiledningen har stöttat en kandidat och jag har varit på den andra sidan. Det är klart att det, i den här typen av sammanhang lätt blir ett högt tonläge med mycket känslor. Men efter det här har lagt sig hoppas jag att vi kan diskutera det här och komma överens.

Hur skulle du beskriva de som stödjer dig?

– Det är en blandad skara människor, framförallt större delen av medlemskåren uppenbarligen inom Sverigedemokraterna Stockholms stad.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, har ofta beskrivits som lite mer hårdföra och nationalistiska. Stiftelsen Expo kallar SDU etno-nationalistiskt. Men det är en beskrivning som William Hahne inte ställer upp på.

– Vad stiftelsen Expo väljer att kalla oss ger jag inte mycket för, säger han.

Sverigedemokraternas partiledning förespråkar en öppen svenskhet, vilket betyder att man betraktas som svensk oavsett om man är född i Sverige eller inte. Det har skrivit mycket om att det här finns en motsättning mellan partiledningen och SDU. Men William Hahne menar att det in ligger någon sanning i det påståendet.

Men när det gäller Sverigedemokraternas nolltolerans mot rasism, som SDU ibland kritiserat, tycker William Hahne att det finns problem i sättet den tillämpas.

– Sättet som nolltoleransen har använts på, där man silar mygg och sväljer elefanter i vissa fall, den är jag djupt kritiska mot, säger Hahne.

Ett exempel där Hahne är kritisk till hur partiet har agerat är när Erik Almqvist tvingades lämna sina uppdrag efter den så kallade järnrörsskandalen.

– Han blev petad för något som hände väldigt många år tidigare, när han dessutom var i en jobbig personlig situation. Han hade blivit mordhotad av en person med kniv på ett tåg och var satt under väldigt stor psykisk press.

Bara så att jag förstår dig rätt. Det betyder att du tycker att man kan kalla invandrade svenskar för babbe och främmande kvinnor för hora och fortfarande vara en bra representant för Sverigedemokraterna?

– Jag tycker givetvis att ingen person ska uttrycka sig på det sättet men man måste ta hänsyn till olika former av omständigheter. Det hot och våld som vi Sverigedemokrater utsätts för dagligen är en väldigt stor psykisk påfrestning. Det kan ibland leda till att personer tar till alkohol och andra sätt att dämpa påfrestningen. Det måste man ta i beaktande, säger William Hahne.

Du hotas ju också av uteslutning ur partiet. Hur stor är den risken?

– Jag hoppas att den risken är väldigt liten. Tyvärr användes det här som ett spel för att underminera mig.

Men du ska ha använt partiets medlemsregister för att kalla till ett möte med dina supportrar?

– Det stämmer inte. Jag har hållit ett medlemsmöte för ett fyrtiotal utvalda personer som står mig nära. Att jag skulle ha behövt använda mig att ett medlemsregister för att kalla till det här mötet, det stämmer inte, säger William Hahne.