STUDIO ETT TISDAG 10 MARS

Trafficking i Burma

9:30 min

I Burma driver förtrycket av den muslimska minoriteten rohingya människor i händerna på människosmugglare. Över 140 000 rohingya muslimer lever som internflyktingar i Burma. De bor i läger utan tillräckligt med mat, sjukvård eller mediciner. Det har gjort det lönsamt för kriminella nätverk att smuggla ut rohingya till Thailand och Malaysia. Men det är en farlig resa och familjer ruineras när de ska betala smugglarna. Eftersom rohingyamuslimerna i Burma är statslösa får dom ingen hjälp av polisen. Frilansjournalisten Axel Kronholm har besökt flyktinglägren i Burma och träffat föräldrar vars barn är fast i smugglarnas händer. Efterföljande samtal med Brittis Edman, Sydostasienchef vid Civil Rights Defenders.