"Förvaret" - en dokumentärfilm

15 min

Filmen "Förvaret" är en dokumentärfilm. Om Migrationsverkets ofta mycket kritiserade anläggningar, där flyktingar hålls inlåsta i väntan på avvisning. Det är inte så ofta utomstående släpps in i förvaren - men filmaren Anna Persson fick tillträde till förvaret i Flen, för att berätta både om dom förvarstagna och dom anställda, som slits mellan att vara tjänstemän och medmänniskor.