STUDIO ETT TORSDAG 23 APRIL

Sahlin: "Det har låtit likadant i 20 år"

101 min

Tidigare partiledarna Lars Leijonborg (FP) och Mona Sahlin (S) är självkritiska till integrationspolitiken de fört.

Under Studio Etts specialsändning torsdagen den 23 april debatterade Leijonborg och Sahlin vilken väg svensk integrationspolitik ska ta i framtiden.

– Man kan känna en kall kår över att allt har låtit ungefär likadant i 20-30 år. Jag har tänkt på att när man pratar invandring så skiljer man för sällan på länder som tar emot många arbetskraftsinvandrare och de länder som tar emot mycket flyktingar. Sverige är verkligen ett sådant exempel, säger Mona Sahlin.

Den förra S-ledaren tycker att man lastar problemen på flyktingar istället för att titta på vad Sverige skulle kunna göra bättre.

– Vi bygger in trösklar för att vi medvetet eller omedvetet värderar det som vi själva gör som så mycket finare och bättre än att vara utbildad läkare eller lärare från ett annat land, säger Sahlin.

– Det är alarmerande att etableringstiden på arbetsmarknaden är sju år, det är inte alls bra. Vi har ett djupt utanförskap som inga politiska partier hittills lyckats hantera, säger Lars Leijonborg.

Han vill se en "avspänd debatt" kring invandringen och detaljer kring hur man ska se på exempelvis anhöriginvandring.

Även i morgon, fredag 24 april, sänder Studio Ett ett temaprogram om invandring och integration som del i Ekots satsning 100 röster.