STUDIO ETT TORSDAG 10 SEPTEMBER, 17-TIMMEN

Framtidens Sverige

17 min

Vilka stora utmaningar står Sverige inför om det kommer hit flyktingar i den takt som Migrationsverkets prognos pekar på? Hör Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi på Institutet för näringslivsforskning, Moa Bursell, forskare och sociolog vid Institutet för framtidsstudier. Hör också Håkan Sandvik, samordnare för flykting- och integrationsfrågor i Södertälje församling, Svenska kyrkan.