Kan Åsa Romson få oss att köra klimatvänligt?

20 min

Av klimatskäl ska den svenska fordonsflottan vara fossiloberoende redan 2030, alltså gå på bränsle som produceras av förnybara produkter som sopor, sockerrör o skogsavfall, och inte olja som idag. Det målet antog den svenska alliansregeringen 2008 och nuvarande regering håller fast vid detta. Tekniskt är det målet möjligt att uppnå. Det finns både bilar och bränsle som är redo för denna omställning, men omställningen går trögt. Med nuvarande takt kommer vi inte att nå målet.

Frågan är nu vad som krävs för att vi ska kunna göra den omställning som enligt vetenskapen både är nödvändig och möjlig? Reportage av Marie Nilsson Boij och utfrågning av Åsa Romson, klimat- och miljöminister.