Tuffa tag i trafiken i Göteborg

7:43 min

Efter att under flera år fått signaler om ett hårt klimat i trafiken gick trafikkontoret ut med en undersökning där nästan 80 % svarade att de känner sig irriterade i trafiken, nästan hälften upplever situationen där de känner sig osäkra och alla menar att de visar mer hänsyn än vad de får tillbaka. Resultatet fick trafikkontoret att satsa på en kampanj för att få göteborgarna att fundera kring sitt trafikbeteende. Reportage av Carina Holmberg.